Vuoden monipuolisin juridisen tiedon koulutustapahtuma

18. marraskuuta 2020
Helsingin Finlandia-talolla tai webinaarina

 

Hinnat ja ilmoittautuminen

 Pääteemana tänä vuonna:

Tekoäly juristien ja johtajien työssä

Kenen tuotosta tekoäly on, ja millainen on tekoälyn etiikka? Mikä on organisaation johtajan vastuu, jos algoritmit lähtevät puuhailemaan omiaan yrityksen nimissä? Miten teknologia heijastuu työoikeuteen, verotukseen, M&A:han ja juridiikan asiantuntijoiden arkeen?

Käräjät 2020 -tapahtuma koostuu inspiroivasta aamupäiväseminaarista ja ohjelmalinjoista, jotka pureutuvat eri oikeudenalojen ajankohtaisiin aiheisiin.

Voit seurata linjoja ja osallistua keskusteluun webinaari-striimimme kautta.

3

linjaa

16

aihetta

21

puhujaa

21 huippupuhujaa

Maija-Riitta Ollila

VTT
Filosofi, työelämäprofessori ja tietokirjailija

Maija-Riitta on kirjoittanut kirjoja muun muassa etiikasta, vallasta ja johtamisesta. Hänen viimeisin kirjansa Tekoälyn etiikkaa ilmestyi maaliskuussa 2019.

Timo Jarmas

Asianajaja, osakas
Eversheds Asianajotoimisto Oy

Timo on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Merja Raunio

Asianajaja
Roschier Asianajotoimisto Oy

Merja on yksi Suomen johtavista siirtohinnoittelun asiantuntijoista. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus yritysverotuksesta kotimaassa ja kansainvälisesti.

Verotuslinja - Minkälainen on digiaikaan soveltunut tehokas ja oikeudenmukainen verojärjestelmä?

Maailmantalous on digitalisoitunut ja tapa harjoittaa liiketoimintaa on muuttunut. Digitaaliset liiketoimintamallit rakentuvat mahdollisuudelle harjoittaa rajat ylittävää toimintaa ilman fyysistä läsnäoloa. Digitaalisten liiketoimintamallien erityispiirteenä on usein loppukäyttäjien arvonmuodostusta luova vaikutus ja aineettoman omaisuuden suuri merkitys.

Kansainvälisen verotuksen on puolestaan mukauduttava digitaalisesta liiketoiminnasta kertyvien voittojen verottamiseen. Verotettavan tulon allokointi ja liiketulon verottaminen ilman fyysistä läsnäoloa sekä tarve turvata innovatiivisuus ja taloudellinen tuottavuus asettavat merkittäviä haasteita uudistuvalle verotusääntelylle ja sen implementoinnille.

Aihepiiri on erittäin ajankohtainen. G7-maat sitoutuivat elokuussa 2019 vuoden 2020 aikana saavutettavaan sopimukseen kansainvälisen verotuksen nykyaikaistamisesta OECD:n puitteissa. Tämän hankkeen keskiössä on ollut kansainvälisten teknologiasuuryritysten globaalin liiketoiminnan verotus, mutta tarkastelu on sittemmin laajentunut myös muihin yrityksiin. OECD julkaisi 12.10.2020 odotetun päivitetyn ehdotuksen digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevista säännöksistä. Seminaarissa pääsemmekin keskustelemaan tämän mittavan hankkeen aivan viimeaikaisista käänteistä.

Työoikeuslinja - Mitä työlainsäädännön kentällä tapahtuu juuri nyt?

Eversheds Sutherland

Pitkään valmisteltu ja yhdeksi viime aikojen merkittävimmäksi työlainsäädäntöhankkeeksi nimetty uusi työaikalaki astui voimaan vuoden 2020 alusta. Miten työaikalaki on otettu vastaan käytännössä?

Työoikeuslinjalla käsitellään myös tällä hetkellä valmisteilla olevia työlainsäädäntöhankkeita, kuten yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain uudistusta sekä muun muassa alustatyöhön, vaihtelevan työajan sopimuksiin ja kilpailukieltosopimuksiin suunniteltuja muutoksia.

Lakiuudistuskatsausten jälkeen pureudutaan työpaikolla käytössä olevien ja käyttöön otettavien väärinkäytösten ilmoituskanavien työoikeudellisiin ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Ns. whistleblower-direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta on tulossa osaksi kansallista sääntelyä vuonna 2021. Kuinka whistleblowing-ilmoituskanavaa tulisi hyödyntää työelämässä, ja mikä on epäkohdista ja väärinkäytösepäilyistä ilmoittaneen työntekijän suoja? Miten jo nyt voi täyttää uuden whistleblower-direktiivin vaatimuksia?

Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta voidaan ilmoittaa monenlaisista väärinkäytöksistä kuten työpaikkakiusaamisesta. Kaikissa tapauksissa kysymys ei silti välttämättä ole työturvallisuuslaissa tarkoitetusta häirinnästä eikä rikoksesta. Mitä häirintä tarkoittaa rikostunnusmerkistön täyttymisen valossa: milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?

Iltapäivän päätteeksi keskustellaan työyhteisöä kriisiyttävistä tilanteista ja pohditaan, mitä keinoja työantajalla on käytettävissä niiden ratkaisemiseksi.

Yrityskauppalinja - Yrityskauppojen digitalisaatio – kopiokoneista ja klemmareista tekoälyyn

Osakkeet, kiinteistöt ja liiketoiminnat vaihtavat omistajia entistä tiukemmilla aikatauluilla, ja järjestelyihin osallistuu aiempaa useampia osapuolia. Samaan aikaan järjestelyiden monimuotoisuus, kansainvälistyminen, aineiston määrä ja laatu sekä osapuolten tavoitteet asettavat uusia haasteita niin myyjille, ostajille kuin myös muille osallistujille. 

Kun järjestelyiden osapuolten määrä kasvaa ja aineistot sijaitsevat pilvipalveluissa, keinoälyn mahdollisuudet ja kyberturvallisuuden merkitys korostuvat. Kyberturvallisuuteen on järjestelyiden paljastumisen uhalla panostettava huomattavasti. Sekä aikataulujen että aineiston asettamiin haasteisiin on jo käytettävissä erilaisia tekoälyyn perustuvia ratkaisuja, jotka hakevat edelleen jalansijaa ja hyväksyntää.

Yrityskauppalinjalla käsitellään yritysjärjestelyihin liittyen tekoälyä, kyberturvallisuutta ja yritysjärjestelyiden käytäntöjen tulevaisuutta.

Liput

Hinnat sisältävät luennot, tarjoilut sekä päivän päätteeksi cocktailtilaisuuden.

Peruslippu

490 eur

+ alv. 24%

Kolme kahden hinnalla

980 eur

+ alv. 24%

Viisi kolmen hinnalla

1470 eur

 + alv. 24%

Tunnelmia vuoden 2018 Käräjistä

Yhteistyössä:

Tule mukaan!

ASIAKASPALVELU
puh. 020 450 2040
asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi
Avoinna arkisin 8-16 (ma 9-16)