Aamupäivän ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00

Tervetuloa Editan Käräjät 2020 -tilaisuuteen!

Alkusanat ja kumppaneiden esittely
Juha Nikkilä, Business Director, Legal Information, Edita Publishing Oy

9.15

Katsaus aamupäivän teemoihin

Juontaja ja moderaattori Antti Merilehto, tekoälyn matkaopas, digitaalisen liiketoiminnan uranuurtaja

9.30

Tekoälyn etiikan uudet haasteet

VTT Maija-Riitta Ollila, filosofi, luennoija ja tietokirjailija

10.00

Mikä on johtajan vastuu, kun tekoäly puuhailee omiaan?

Saara Ryhtä, asianajaja, Osakas, Head of Corporate Advisory and M&A Practise, Head of On-Going Services Business Unit at Lexia Attorneys Ltd

10.30

Koonti ja siirtymä linjoille

Verotuslinja

Minkälainen on digiaikaan soveltuva tehokas ja oikeudenmukainen verojärjestelmä?

Maailmantalous on digitalisoitunut ja tapa harjoittaa liiketoimintaa on muuttunut. Digitaaliset liiketoimintamallit rakentuvat mahdollisuudelle harjoittaa rajat ylittävää toimintaa ilman fyysistä läsnäoloa. Digitaalisten liiketoimintamallien erityispiirteenä on usein loppukäyttäjien arvonmuodostusta luova vaikutus ja aineettoman omaisuuden suuri merkitys.

Kansainvälisen verotuksen on puolestaan mukauduttava digitaalisesta liiketoiminnasta kertyvien voittojen verottamiseen. Verotettavan tulon allokointi ja liiketulon verottaminen ilman fyysistä läsnäoloa sekä tarve turvata innovatiivisuus ja taloudellinen tuottavuus asettavat merkittäviä haasteita uudistuvalle verotusääntelylle ja sen implementoinnille.

Aihepiiri on erittäin ajankohtainen. G7-maat sitoutuivat elokuussa 2019 vuoden 2020 aikana saavutettavaan sopimukseen kansainvälisen verotuksen nykyaikaistamisesta OECD:n puitteissa. Tämän hankkeen keskiössä on ollut kansainvälisten teknologiasuuryritysten globaalin liiketoiminnan verotus, mutta tarkastelu on sittemmin laajentunut myös muihin yrityksiin. OECD:n seuraava ehdotus on odotettavissa 12.10.2020. Seminaarissa pääsemmekin keskustelemaan tämän mittavan hankkeen aivan viimeaikaisista käänteistä.

Työoikeuslinja

Mitä työlainsäädännön kentällä tapahtuu juuri nyt?

Pitkään valmisteltu ja yhdeksi viime aikojen merkittävimmäksi työlainsäädäntöhankkeeksi nimetty uusi työaikalaki astui voimaan vuoden 2020 alusta. Miten työaikalaki on otettu vastaan käytännössä?

Työoikeuslinjalla käsitellään myös tällä hetkellä valmisteilla olevia työlainsäädäntöhankkeita, kuten yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain uudistusta sekä muun muassa alustatyöhön, vaihtelevan työajan sopimuksiin ja kilpailukieltosopimuksiin suunniteltuja muutoksia.

Lakiuudistuskatsausten jälkeen pureudutaan työpaikolla käytössä olevien ja käyttöön otettavien väärinkäytösten ilmoituskanavien työoikeudellisiin ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Ns. whistleblower-direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta on tulossa osaksi kansallista sääntelyä vuonna 2021. Kuinka whistleblowing-ilmoituskanavaa tulisi hyödyntää työelämässä, ja mikä on epäkohdista ja väärinkäytösepäilyistä ilmoittaneen työntekijän suoja? Miten jo nyt voi täyttää uuden whistleblower-direktiivin vaatimuksia?

Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta voidaan ilmoittaa monenlaisista väärinkäytöksistä kuten työpaikkakiusaamisesta. Kaikissa tapauksissa kysymys ei silti välttämättä ole työturvallisuuslaissa tarkoitetusta häirinnästä eikä rikoksesta. Mitä häirintä tarkoittaa rikostunnusmerkistön täyttymisen valossa: milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?

Iltapäivän päätteeksi keskustellaan työyhteisöä kriisiyttävistä tilanteista ja pohditaan, mitä keinoja työantajalla on käytettävissä niiden ratkaisemiseksi.

Yrityskauppalinja

Yrityskauppojen digitalisaatio – kopiokoneista ja klemmareista tekoälyyn

Osakkeet, kiinteistöt ja liiketoiminnat vaihtavat omistajia entistä tiukemmilla aikatauluilla, ja järjestelyihin osallistuu aiempaa useampia osapuolia. Samaan aikaan järjestelyiden monimuotoisuus, kansainvälistyminen, aineiston määrä ja laatu sekä osapuolten tavoitteet asettavat uusia haasteita niin myyjille, ostajille kuin myös muille osallistujille

Kun järjestelyiden osapuolten määrä kasvaa ja aineistot sijaitsevat pilvipalveluissa, keinoälyn mahdollisuudet ja kyberturvallisuuden merkitys korostuvat. Kyberturvallisuuteen on järjestelyiden paljastumisen uhalla panostettava huomattavasti. Sekä aikataulujen että aineiston asettamiin haasteisiin on jo käytettävissä erilaisia tekoälyyn perustuvia ratkaisuja, jotka hakevat edelleen jalansijaa ja hyväksyntää.

Yrityskauppalinjalla käsitellään yritysjärjestelyihin liittyen tekoälyä, kyberturvallisuutta ja yritysjärjestelyiden käytäntöjen tulevaisuutta.

Linjojen ohjelmat

Verotuslinja

Puheenjohtajana asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

11.00

Tervetuloa ”Digitaalisen talouden verottaminen” -linjalle!

Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

11.05

Konserniverokeskus digitalisoituneessa taloudessa

Miten digitaalisen toiminnan verotuksen muutoksiin on varauduttu Verohallinnossa? 

Verojohtaja Johanna Waal, Konserniverokeskus

11.25

Digitalisoitunut talous ja paradigman murros kansainvälisessä verotuksessa

 • Digitalisaatio vero-oikeudellisen tarkastelun kohteena
 • Verovelvollisuuden uusi peruste: ”digitaalinen presenssi”?
 • Onko valtioiden verosuvereniteetti uhattuna?

Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

12.10

Lounas

13.10

Miten markkinaehtoperiaate toimii digitaalisessa liiketoiminnassa?   

 • Soveltuuko erillisyhtiöperiaate integroituneisiin konserniyhtiöihin?
 • OECD:n tarjoamat mallit digitaalisen talouden verottamiseksi – onko markkinaehtoperiaatteesta luovuttu?
 • Miten muuttuviin malleihin tulisi varautua ennakkoon?

Asianajaja Merja Raunio, Roschier Asianajotoimisto Oy

13.50

Tax tech trendit – verokonsultin digitalisaatio

 • Tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan kehitys veroasioissa
 • Tekoälyn käytettävyys: edut ja ongelmat
 • Tekoäly digitaalisen talouden verosuunnittelun tukena – yrityksen näkökulma
 • Mitä tekee tulevaisuuden verokonsultti?

Head of Business Tax and Tax Control Visa Randell, Nordea Oyj 

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Miten digitaalinen talous näyttäytyy verolakien valmistelijalle?

 • Lakien valmistelun keskeiset kipupisteet globaalissa toimintaympäristössä
 • Ajankohtaiskatsaus OECD:n ja EU:n hankkeisiin ja niiden edistysnäkymiin
 • Missä mennään toukokuussa 2020, mitä on odotettavissa 2025?

Hallitusneuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

15.25

Digitaalisen talouden ytimessä – Teknologiateollisuus ry

 • Yritysnäkökulma digitalisoituneen talouden verotukseen – OECD, EU ja kansalliset verotuksen mallit
 • Edunvalvojan ja poliittisen päätöksentekijän välinen kommunikointi
 • Mikä olisi Suomelle parasta, miksi?

Johtava asiantuntija, Maria Volanen, Teknologiateollisuus

16.00

Loppukeskustelu ja linjan päätös

Työoikeuslinja

Puheenjohtajana asianajaja Timo Jarmas,
Eversheds Asianajotoimisto Oy

11.00

Tervetuloa Työoikeuden linjalle!

Asianajaja Timo JarmasEversheds Asianajotoimisto Oy

11.05

Ajankohtaista työlainsäädännössä

Hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö

11.35

Uusi työaikalaki tuli voimaan

Näkökulmia ja havaintoja lain voimaantulon jälkeen (paneelikeskustelu)

Hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Asianajaja Sanna Soukko ja HR Director Annemari Kovalainen, Eversheds Asianajotoimisto Oy

12.20

Lounas

13.20

Milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?

Asianajaja Timo Jarmas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

14.10

Iltapäiväkahvi

14.30

Whistleblowing työelämässä; työnantajan toiminnan epäkohtiin puuttuminen

 • Eri kanavat ja käyttöjärjestys
 • Työntekijän oikeusturva

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

15.15

Työyhteisöä kriisiyttävät muutokset – miten niistä eteenpäin?

HR Director & General Counsel Anne Tomperi, Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö (YTHS)

16.00

Loppukeskustelu ja linjan päätös

Yrityskauppalinja

Puheenjohtajana Joni Painilainen,
partner M&A Legal, PwC Finland

11.00

Tervetuloa “Yrityskauppojen digitalisaatio” -linjalle!

Partner Joni Painilainen, PwC M&A Legal

11.10

Tekoälyn eettiset lähtökohdat ja vaikutukset tulevaan

Miten eettinen tekoäly voi ohjata yhtiön toimintaa ja mitä vaikutuksia sillä voi olla yrityskaupoissa.

Senior Director of Government Affairs Susanna Mäkelä, Microsoft

11.40

Tekoälyn käyttäminen yritysjärjestelyissä

Mitä tulee ottaa huomioon tulevaisuuden yritysjärjestelyissä erityyppisissä ja eri toimialoilla toimivissa kohteissa?

Head of IP and Technology Legal Services Andrei Donoghue, PwC Finland

12.20

Lounas

13.20

Cyber Security in M&A 

(Presentation in English)

Digitalization, regulation, third party risks and ever increasing cyber threats are all giving pressure both to buyers and to targets within M&A space. How to make sure that cybersecurity, privacy and business continuity are in adequate level when concerning the value and risks of the company? What to take into account in an exit strategy? This presentation gives some examples how insufficient cybersecurity management has lead to loss of a company’s value and some practical tools to consider for example in pre deal and post deal phases taking into account cybersecurity, privacy and business continuity.

Cybersecurity & Privacy Leader Jani Arnell, PwC Finland

14.10

Iltapäiväkahvi

14.30

Implementation of AI in M&A – practical perspective into the use of AI in M&A deals 

(Presentation in English)

Leveraging legal AI software for use cases beyond just M&A DD – how to use it for every day, business as usual scenarios to lower enterprise risk.

 Global Account Manager Richard HermannKira Systems

15.15

What does the future of AI have in store? 

(Panel discussion in English)

Participants of the panel discussion: Susanna Mäkelä, Patrick Skinner, Jani Arnell, Andrei Donoghue.

Moderator: Joni Painilainen

16.00

Loppukeskustelu ja linjan päätös

16.00 – 17.00

Cocktail-tilaisuus

Vapaamuotoista verkostoitumista

ASIAKASPALVELU
puh. 020 450 2040
asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi
Avoinna arkisin 8-16 (ma 9-16)