fbpx

Aamupäivän ohjelma

8:15

Ilmoittautuminen ja aamupala

8.50

Tervetuloa Editan Käräjät 2020 -tilaisuuteen!

Alkusanat ja kumppaneiden esittely
Juha Nikkilä, Business Director, Legal Information, Edita Publishing Oy

9.00

Katsaus aamupäivän teemoihin

Juontaja ja moderaattori Antti Merilehto, tekoälyn matkaopas, digitaalisen liiketoiminnan uranuurtaja

9.05

Tekoälyn etiikan uudet haasteet

VTT Maija-Riitta Ollila, filosofi, luennoija ja tietokirjailija

9.40

Aineellisesta aineettomaan: tekoäly kiertotalouden edistäjänä

Esko Valtaoja, tähtitieteen emeritusprofessori, Turun yliopisto

10.15

Mikä on johtajan vastuu, kun tekoäly puuhailee omiaan?

Saara Ryhtä, asianajaja, Osakas, Head of Corporate Advisory and M&A Practise, Head of On-Going Services Business Unit at Lexia Attorneys

10.45

Koonti ja siirtymä linjoille

Verotuslinja

Minkälainen on digiaikaan soveltuva tehokas ja oikeudenmukainen verojärjestelmä?

Maailmantalous on digitalisoitunut ja tapa harjoittaa liiketoimintaa on muuttunut. Digitaaliset liiketoimintamallit rakentuvat mahdollisuudelle harjoittaa rajat ylittävää toimintaa ilman fyysistä läsnäoloa. Digitaalisten liiketoimintamallien erityispiirteenä on usein loppukäyttäjien arvonmuodostusta luova vaikutus ja aineettoman omaisuuden suuri merkitys.

Kansainvälisen verotuksen on puolestaan mukauduttava digitaalisesta liiketoiminnasta kertyvien voittojen verottamiseen. Verotettavan tulon allokointi ja liiketulon verottaminen ilman fyysistä läsnäoloa sekä tarve turvata innovatiivisuus ja taloudellinen tuottavuus asettavat merkittäviä haasteita uudistuvalle verotusääntelylle ja sen implementoinnille.

Aihepiiri on erittäin ajankohtainen. G7-maat sitoutuivat elokuussa 2019 vuoden 2020 aikana saavutettavaan sopimukseen kansainvälisen verotuksen nykyaikaistamisesta OECD:n puitteissa. Tämän hankkeen keskiössä on ollut kansainvälisten teknologiasuuryritysten globaalin liiketoiminnan verotus, mutta tarkastelu on sittemmin laajentunut myös muihin yrityksiin. OECD:n seuraava ehdotus on odotettavissa lokakuussa 2019. Seminaarissa pääsemmekin keskustelemaan tämän mittavan hankkeen aivan viimeaikaisista käänteistä.

Työoikeuslinja

Mitä työlainsäädännön kentällä tapahtuu juuri nyt?

Uuden työaikalain arviointi, ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet ja KKO:n tulkinnalliset ratkaisut. Työoikeuslinjalla pureudutaan alan ajankohtaisiin teemoihin ja kuumiin puheenaiheisiin asianajotoimisto Evershedin johdolla. Ääneen pääsevät työlainsäädännön parhaisiin asiantuntijoihin lukeutuva Jaana Paanetoja kuin myös Timo Jarmas asianajotoimisto Evershedistä sekä Nico Steiner Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Yrityskauppalinja

Yrityskauppojen digitalisaatio – kopiokoneista ja klemmareista tekoälyyn

Osakkeet, kiinteistöt ja liiketoiminnat vaihtavat omistajia entistä tiukemmilla aikatauluilla, ja järjestelyihin osallistuu aiempaa useampia osapuolia. Samaan aikaan järjestelyiden monimuotoisuus, kansainvälistyminen, aineiston määrä ja laatu sekä osapuolten tavoitteet asettavat uusia haasteita niin myyjille, ostajille kuin myös muille osallistujille

Kun järjestelyiden osapuolten määrä kasvaa ja aineistot sijaitsevat pilvipalveluissa, keinoälyn mahdollisuudet ja kyberturvallisuuden merkitys korostuvat. Kyberturvallisuuteen on järjestelyiden paljastumisen uhalla panostettava huomattavasti. Sekä aikataulujen että aineiston asettamiin haasteisiin on jo käytettävissä erilaisia tekoälyyn perustuvia ratkaisuja, jotka hakevat edelleen jalansijaa ja hyväksyntää.

Yrityskauppalinjalla käsitellään yritysjärjestelyihin liittyen tekoälyä, kyberturvallisuutta ja yritysjärjestelyiden käytäntöjen tulevaisuutta.

 

Ohjelma ja asiantuntijat tarkentuvat lähiaikoina.

Linjojen ohjelmat

Verotuslinja

Puheenjohtajana asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

11.00

Tervetuloa ”Digitaalisen talouden verottaminen” -linjalle!

11.05

Konserniverokeskus digitalisoituneessa taloudessa

Miten digitaalisen toiminnan verotuksen muutoksiin on varauduttu Verohallinnossa? 

Johtaja Johanna Waal, Konserniverokeskus

11.25

Digitalisoitunut talous ja paradigman murros kansainvälisessä verotuksessa

 • Digitalisaatio vero-oikeudellisen tarkastelun kohteena
 • Verovelvollisuuden uusi peruste: ”digitaalinen presenssi”?
 • Onko valtioiden verosuvereniteetti uhattuna?

Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

12.10

Lounas

13.10

Miten markkinaehtoperiaate toimii digitaalisessa liiketoiminnassa?   

 • Soveltuuko erillisyhtiöperiaate integroituneisiin konserniyhtiöihin?
 • OECD:n tarjoamat mallit digitaalisen talouden verottamiseksi – onko markkinaehtoperiaatteesta luovuttu?
 • Miten muuttuviin malleihin tulisi varautua ennakkoon?

Asianajaja Merja Raunio, Roschier Oy

13.50

Tax tech trendit – verokonsultin digitalisaatio

 • Tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan kehitys veroasioissa
 • Tekoälyn käytettävyys: edut ja ongelmat
 • Tekoäly digitaalisen talouden verosuunnittelun tukena – yrityksen näkökulma
 • Mitä tekee tulevaisuuden verokonsultti?

Toimitusjohtaja, Partner Visa Randell, Fiscales Oy

14.30

 Iltapäiväkahvi

14.45

Miten digitaalinen talous näyttäytyy verolakien valmistelijalle?

 • Lakien valmistelun keskeiset kipupisteet globaalissa toimintaympäristössä
 • Ajankohtaiskatsaus OECD:n ja EU:n hankkeisiin ja niiden edistysnäkymiin
 • Missä mennään toukokuussa 2020, mitä on odotettavissa 2025?

Hallitusneuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

15.25

Digitaalisen talouden ytimessä – Teknologiateollisuus ry

 • Yritysnäkökulma digitalisoituneen talouden verotukseen – OECD, EU ja kansalliset verotuksen mallit
 • Edunvalvojan ja poliittisen päätöksentekijän välinen kommunikointi
 • Mikä olisi Suomelle parasta, miksi?

Johtava asiantuntija, Maria Volanen, Teknologiateollisuus

16.00

Loppukeskustelu ja linjan päätös

Työoikeuslinja

Puheenjohtajana asianajaja Timo Jarmas,
Asianajotoimisto Eversheds Oy

11.00

Tervetuloa Työoikeuden linjalle!

Asianajaja Timo Jarmas, Asianajotoimisto Eversheds Oy

11.05

Ajankohtaista työlainsäädännössä

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö

11.35

Uusi työaikalaki tuli voimaan

Näkökulmia ja havaintoja lain voimaantulon jälkeen (paneelikeskustelu)

Hallitusneuvos Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Senior Associate Sanna Soukko ja HR Director Annemari Kovalainen, Asianajotoimisto Eversheds Oy

12.20

Lounas

13.20

Milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?

Asianajaja Timo Jarmas, Asianajotoimisto Eversheds Oy

14.10

 Iltapäiväkahvi

14.30

Whistleblowing työelämässä; työnantajan toiminnan epäkohtiin puuttuminen

 • Eri kanavat ja käyttöjärjestys
 • Työntekijän oikeusturva

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

15.15

Työyhteisöä kriisiyttävät muutokset

Puhujan nimi vahvistuu lähiaikoina

16.00

Loppukeskustelu ja linjan päätös

16.00 – 17.00

Cocktail-tilaisuus

Vapaamuotoista verkostoitumista

ASIAKASPALVELU
puh. 020 450 05
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Avoinna arkisin 8-16 (ma 9-16)