Ohjelma

Verotuslinja

Minkälainen on digiaikaan soveltuva tehokas ja oikeudenmukainen verojärjestelmä?

Maailmantalous on digitalisoitunut ja tapa harjoittaa liiketoimintaa on muuttunut. Digitaaliset liiketoimintamallit rakentuvat mahdollisuudelle harjoittaa rajat ylittävää toimintaa ilman fyysistä läsnäoloa. Digitaalisten liiketoimintamallien erityispiirteenä on usein loppukäyttäjien arvonmuodostusta luova vaikutus ja aineettoman omaisuuden suuri merkitys.

Kansainvälisen verotuksen on puolestaan mukauduttava digitaalisesta liiketoiminnasta kertyvien voittojen verottamiseen. Verotettavan tulon allokointi ja liiketulon verottaminen ilman fyysistä läsnäoloa sekä tarve turvata innovatiivisuus ja taloudellinen tuottavuus asettavat merkittäviä haasteita uudistuvalle verotusääntelylle ja sen implementoinnille.   

Aihepiiri on erittäin ajankohtainen. G7-maat sitoutuivat elokuussa 2019 vuoden 2020 aikana saavutettavaan sopimukseen kansainvälisen verotuksen nykyaikaistamisesta OECD:n puitteissa. Tämän hankkeen keskiössä on ollut kansainvälisten teknologiasuuryritysten globaalin liiketoiminnan verotus, mutta tarkastelu on sittemmin laajentunut myös muihin yrityksiin. OECD:n seuraava ehdotus on odotettavissa lokakuussa 2019. Seminaarissa pääsemmekin keskustelemaan tämän mittavan hankkeen aivan viimeaikaisista käänteistä.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

11.00

Tervetuloa ”Digitaalisen talouden verottaminen” -linjalle!

11.05 Key note: Konserniverokeskus digitalisoituneessa taloudessa – miten digitaalisen toiminnan verotuksen muutoksiin on varauduttu Verohallinnossa? 

Johtaja Johanna Waal, Konserniverokeskus

11.25

Digitalisoitunut talous ja paradigman murros kansainvälisessä verotuksessa

 • Digitalisaatio vero-oikeudellisen tarkastelun kohteena
 • Verovelvollisuuden uusi peruste: ”digitaalinen presenssi”?
 • Onko valtioiden verosuvereniteetti uhattuna?

Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

12.10

Lounas

13.10

Miten markkinaehtoperiaate toimii digitaalisessa liiketoiminnassa?   

 • Soveltuuko erillisyhtiöperiaate integroituneisiin konserniyhtiöihin?
 • OECD:n tarjoamat mallit digitaalisen talouden verottamiseksi – onko markkinaehtoperiaatteesta luovuttu?
 • Miten muuttuviin malleihin tulisi varautua ennakkoon?

Asianajaja Merja Raunio, Roschier Oy

13.10

Tax tech trendit – verokonsultin digitalisaatio

 • Tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan kehitys veroasioissa
 • Tekoälyn käytettävyys: edut ja ongelmat
 • Tekoäly digitaalisen talouden verosuunnittelun tukena – yrityksen näkökulma
 • Mitä tekee tulevaisuuden verokonsultti?

Toimitusjohtaja, Partner Visa Randell, Fiscales Oy

14.30

 Iltapäiväkahvi

14.45

Miten digitaalinen talous näyttäytyy verolakien valmistelijalle?

 • Lakien valmistelun keskeiset kipupisteet globaalissa toimintaympäristössä
 • Ajankohtaiskatsaus OECD:n ja EU:n hankkeisiin ja niiden edistysnäkymiin
 • Missä mennään toukokuussa 2020, mitä on odotettavissa 2025?

Hallitusneuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

15.25

Digitaalisen talouden ytimessä – Teknologiateollisuus ry

 • Yritysnäkökulma digitalisoituneen talouden verotukseen – OECD, EU ja kansalliset verotuksen mallit
 • Edunvalvojan ja poliittisen päätöksentekijän välinen kommunikointi
 • Mikä olisi Suomelle parasta, miksi?

Johtava asiantuntija, Maria Volanen, Teknologiateollisuus

16.00

Loppukeskustelu ja seminaarin päätös

ASIAKASPALVELU
puh. 020 450 05
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Avoinna arkisin 8-16 (ma 9-16)